Projekts "Zinātnieku nakts Salaspilī"

Projekts "Zinātnieku nakts Salaspilī"

KAS?         Zinātniskā teātra uzvedumi bērnudārziem, skolām, ģimenēm

KUR?         Nacionālais botāniskais dārzs (Salaspilī). Salaspils kultūras nams "Enerģētiķis", Salaspils bērnudārzi

KAD?        2015. gada septembris un 2016. gada septembris

KAM?       Deviņas bērnudārzu izlaiduma grupas, 400 skolēnu no 5. un 6. klases, vairāk nekā 200 skatītāju brīvdabas                                           zinātniskajā teātrī

KAPĒC?   Bērnu interešes paaugstināšana par zinātni un iesaistīšana eksperimentos

 

 

Mums jau divas reizes ir bijusi izdevība piedalīties zinātnes festivālā. Ar to esam ieinteresējuši bērnus un pusaudžus par zinātni - par to, cik tā ir daudzveidīga - un iedrošinājuši patstāvīgi veikt eksperimentus. "Zinātnes nakts organizatoru un apmeklētāju vārdā liels paldies par lieliskajiem zinātnes šoviem bērnudārzos, skolās un Nacionālajā botāniskajā dārzā! Patīkami sadarboties ar tik atbildīgiem un interesantiem augstas klases profesionāļiem, kas var piedāvāt tik kvalitatīvu sniegumu. Bērnu uzmanība pasākumu laikā neatslāba ne uz mirkli! Vislabākais apliecinājums tam - daudzi bērnudārzu audzēkņi ir izteikuši vēlmi kļūt par zinātniekiem! Novēlu mums visiem kopā strādāt tā, lai šis bērnu sapnis ar katru gadu pastiprinās un reiz īstenojas! Paldies!" - Inga Elksne, Salaspils novada domes Izglītības un kultūras departamenta vadītāja

Kontakti

Pasākumi, izbraukuma programmas, zinātniskais teātris, sadarbība, cita informācija

(+371) 28809300
info@laboratorium.lv

ZINĀTNES SKOLA: apmācības, nometnes

(+371) 28804919
skola@laboratorium.lv

Zinātnes zona: ballītes, svētki, skolas ekskursijas

(+371) 29121150
zinatneszona@laboratorium.lv