Bezmaksas darbnīcas 13.-15. jūlijā Rīgā

Pasākumu cikls Zinātniskās darbnīcas “Eksperimentē pats”

Plānotie datumi: 13.07.2022, 14.07.2022, 15.07.2022.

Norises vieta: Zinātnes zona, Liepājas iela 34, Rīgā.

Norises laiki: plskt. 15.00 - 20.00

Valodas: latviešu, ukraiņu, angļu, krievu. Pamata valoda ir latviešu, nepieciešamības gadījumā komunicēsim jebkurā no noradītajām valodām.  

Pasākumu formāts: Dalībnieki piedalās pasākumā pēc iepriekšeja pieraksta veiksmīgai dalībnieku plūsmas koordinēšanai. Nākot uz pasākumu katram dalībniekam būs iespēja apmeklēt četras pasākumu aktivitātes. Katrā aktivitāte ir aizraujošā darbnīca par konkrētu tēmu: ūdens, uguns, skaņa, elektrība. Katrā no aktivitātēm būs iespēja  pašiem eksperimentēt mūsu pasākumu vadītāju uzraudzībā. Par katru eksperimentu pasākumu vadītājs pastāsta eksperimenta teorētisko pamatu un praktisko pielietojumu atbilstoši vecumam un zināšanas līmenim. Dalībniekiem ir iespēja saņemt atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem. 

Visu darbnīcu apmeklējums dalībniekam aizņems aptuveni 1.5 st. 

Dalībnieki apmeklē darbnīcas brīvajā plūsmā. 

Vienlaicīgi vienu darbnīcu var apmeklēt līdz 20 dalībniekiem. 

Pasākumus atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Programma 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem”, apakšprogramma 12.3. “Atbalsts brīvā laika aktivitātēm". 

lv / ru / en
5+

Bezmaksas

Kas tas ir

Interaktīvās darbnīcas

1.  Kas slēpjas mūsu ūdenī

2.  Ugunīgā zinātne

3.  Skaņas noslēpumi

4.  Īssavienojums

Kam

Pasākums paredzēts bērniem un jauniešiem 6-15 gadu vecumā, kuriem deklarēta  dzīvesvieta  ir Rīgas pilsētas robežās, vai arī mācas Rīgas izglītības iestādēs. 

Kāpēc

Projekta merķis:

Dot iespēju bērniem un jauniešiem jēgpilni socializēties, veicināt dažādu sociālo grupu savstarpējo integrāciju. 

Paaugstināt bērnu un jauniešu zinātkāri un motivāciju pilnveidoties, parādot pieredzes un zināšanu praktisko pielietojumu ikdienas dzīvē. 

Palielināt bērnu un jauniešu izpratni par cilvēka mijiedarbību ar apkārtējo vidi un aktualizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīves stilu.

Kontakti

Pasākumi, izbraukuma programmas, zinātniskais teātris, sadarbība, cita informācija

(+371) 28809300
info@laboratorium.lv

ZINĀTNES SKOLA: apmācības, nometnes

(+371) 28804919
skola@laboratorium.lv

Zinātnes zona: ballītes, svētki, skolas ekskursijas

(+371) 29121150
zinatneszona@laboratorium.lv